Bağlamada Akustik Elemanlar Yazdır E-posta

Bağlama ve diğer bazı çalgılarda bombe

Göğüs tahtasında bombe uygulaması bağlamadan başka keman mandolin ve gitarda da vardır. Şüphesiz kemandaki bu uygulama daha oturmuş ve model alınan bir tekniktir. Keman ,diğer birçok çalgıyı etkilediği gibi gitarı da tarih boyunca çok etkilemiş ve bunun neticesinde 1900'lerin başlarında Amerika'da ‘arch-top' adı verilen Türkçeye ‘bombeli göğüslü' adıyla aktarabileceğimiz bir gitar türü ortaya çıkmıştır. ‘Caz kasa gitar' adıyla da anılan bu gitar ortaya çıkana dek gitarlar akustik veya klasik olsun ‘flat top' yani ‘düz göğüslü' olarak yapılmaktaydı. Bombeli göğüslü gitarlar keman gibi elle oyulmuş göğüse sahiptir .

Bombe, düz ve bombeli göğüslü gitarların sırt kısımlarında da kullanılır. Lütiyeler bunu sırtta sağlamlık yaratmak ve sırt ağacının göğse verdiği cevabı artırmak için tercih ederler. Arch-top gitarlar ile bağlama arasında çeşitli açılardan benzerlikler vardır. Öncelikle bu gitarlarda teller düz göğüslü gitarların aksine göğüse yapışık olan eşiğe değil ‘kuyruk' adı verilen ve kemandan esinlenerek yapılmış bir parçaya bağlanarak ve seyyar köprünün üzerine basmak suretiyle uzanırlar. Dolayısıyla bombeli ve düz göğüslü gitarlar arasındaki en temel farklardan birisi göğsün şekli ise ikincisi de tellerin bağlanış şeklidir. Bombeli göğüslülerde teller göğüse basınç uygularken, düz göğüslülerde çekme kuvveti uygular.  

Düz göğüslü ve Çelik Telli Akustik Gitar Bağlantı Eşiği
Ud Bağlantı Eşiği
Kemanda Tel Bağlantı ve Eşik Sistemi
Bombeli Gitarda Tel Bağlantı ve Eşik Sistemi
Bağlamada Tel Bağlantı ve Eşik Sistemi

Bağlama da bombe tekniğinin çıkışındaki temel mantık göğsün tellerin basma kuvveti altında çökmesini engellemektir. Aynı şekilde bombeli göğüslü gitarlarda da bombenin temel işlevi göğse sağlam bir yapı kazandırılması ve bu sayede daha kalın sarımlı sırma tellerin kullanılabilmesinin sağlanmasıdır. Diğer yandan bu tip gitarların düz göğüslü gitarlardan farklı, kendilerine has bir ses rengi ve ses ayrıştırabilme özelliği olduğu herkesçe kabul edilir. Bağlamada da durum böyle olup, bombesi daha az ve hatta hiç olmayan bağlamalarda boğuk, kof , seslerin ayrışmadığı bir durum söz konusudur. Yeterli bombeli bağlamalarda ses sızlaktır ve sesler birbirinden iyi ayrışır.

  Göğüs tahtasında fleto

 Değinilmesi gereken bir diğer konu da bağlamada göğüs tahtası kenarlarına fleto geçilmesi uygulamasıdır. Bu uygulama gitar ve udda yapılmakta, ancak özellikle gitarda ses tahtası gövde ile birleştiği noktada dirsek şeklindeki parçalarla desteklenmektedir. Çünkü fleto için açılan ortalama 5 mm genişliğindeki kanal tahtanın gövde ile temas ettiği, zaten 3-4 mm genişliğindeki sathı yok etmektedir. Bu sebeple bu sathın içeri doğru genişletilmesi bir zorunluluktur. Bu da minik üçgen dirseklerle yapılır. Bu işlem gitar tahtasının kenarlarda daha fazla yüzeye temas etmesini ve daha az tınlamasına yol açar, ancak tahtanın yüzey genişliği dikkate alındığında bu önemsenmeyebilir.

Bağlama da ise göğüs tahtası gitarınkinin en fazla yarısı kadardır ve flato işlemi uygulandığında gitardaki gibi dirsekler kullanılmaz. Bu durumda da flato için açılan kanal göğüs tahtasına verilen tüm hayati gerilimlerin yok olmasına ve tahtanın çökmesine yol açar. Dirsek kullanımı, göğüs tahtası yüzeyi dar olduğundan, bağlama için uygun değildir. 

 
 

 
 
 

sazadair © 2006

tasarım:enisali