Bağlamada Standardizasyon Yazdır E-posta

Sonuç

En basitten en karmaşık olanına kadar her çalgı kendi repertuarını yaratmış, bu repertuarın genişletilip geliştirilmesi sürecinde de sözkonusu repertuar o çalgıyı yeniden yaratmıştır. Çalgı ve repertuar arasında böylesi bir ilişki vardır. Herhangi bir çalgıda köklü bir değişiklik yapılması planlanırken bunun o güne kadar çalgının kabul görülen özgün karakterini ve repertuarını nasıl etkileyeceği hesaba katılmalıdır.

Bağlamanın her açıdan geliştirilebilmesi için geleneksel yapım tekniklerinin sistematize edilerek yeni kuşak yapımcılara ve icracılara aktarılması gerekmektedir. Bağlama ,her ne kadar bazı iptidai unsurlar ihtiva eden bir halk çalgısı olsa da, dünya üzerindeki pek çok halk çalgısından çok daha fazla grlişmiş sahip , akademik araştırmalara konu olabilecek düzeyde bir çalgıdır. Standartlaşmanın bağlamaya bir şeyler kazandıracağı kesin olmakla birlikte, onu olağanüstü popüler bir halk çalgısı yapan özelliklerden de bir şeyler götüreceği kesindir. Anadolu'nun bu değerinin geliştirilmesinde mutlaka batı normları dikkate alınmalı ve gitar, keman gibi kendi endüstrilerini yaratmış çalgılardan faydalanmak gereklidir. Bağlamaya olan ilginin ‘türküseverlik' çizgisinin ötesine geçmesi ve bu ilgiyi besleyen kesimin, özellikle de lütiyelerin, bilgi, birikim, donanım, yabancı dil bilgisi ve genel kültür seviyesi açısından daha iyi yerlere gelmesi şarttır. 

 
 

 
 
 

sazadair © 2006

tasarım:enisali