İcracıya Öneriler Yazdır E-posta

TEL TAKARKEN NELERE DiKKAT EDiLMELi ?

Tel takmak basit bir işlem gibi görünse de  çalgının performansını etkileyebilecek bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlar nelerdir ?

  1.      0,16-0,22 arası çelik telleri arka eşiğe takarken çift sarım yapmak gerekir. Aksi takdirde sürekli akort bırakabilir ve nihayetinde delikten tamamen sıyrılabilirler. Daha kalın teller tek sarım takılabilir. Fotoğraflarda tek ve iki sarımlı tel takma yöntemleri gösterilmektedir.


                                  Tek sarım

 
                                  Çift sarım

2.      Alt eşikteki tel deliklerini kontrol ediniz. Çapı 1 mm'den büyük deliklere çelik tel takmak risklidir,   çünkü bu çap bu tip teller için büyük kalır . 1 mm'den büyük çaplı deliklere sırma tel takılabilir.

 

3.      Telleri alt eşiğe veya burgulara takarken mümkün olduğunca zedelememeye , bükmemeye çalışınız.

 

4.      Tel alt eşiğe bağlandıktan sonra burguya doğru uzatılırken kesinlikle kendi çevresi etrafında döndürülmemelidir (burulmamalıdır). Bu , perdelerde uyumsuzluk, ve çarpma gibi olumsuzluklara sebep olabilir.

 

 5.      Teli burguya 1,2,3,4 numaralı fotoğraflardaki sıra takip edilerek i takmalısınız.


(1)(2)(3)(4)

6.      Tel burguya takıldıktan sonra burguya sarılan payın abartılmaması gerekir. Bu pay 2-3 sarım olmalıdır.

 

7.      Tel burguya takılıp, burgu deliğine oturtulduktan sonra telin burguyu terkettiği yükseklik kırma yüzeyinden en fazla birkaç mm yüksekte olmalıdır. Diğer taraftan tel, burguyu terkettiği noktada dibe oturmamalıdır. Bu da burgunun deliğe tam oturmasını engelleyerek akort bırakmasına sebep olur.

 

8.      Takılan bir tel asla sökülüp tekrar takılmamalıdır. Bu durumda perde ve akortta problem oluşabilir.

 

9.      Şart olmamakla birlikte, tel takma işleminin çalgı bir mengeneye bağlıyken yapılması faydalıdır. Zira bu işlem esnasında sazın sabit olmaması çarpma, çizilme gibi durumlara sebep olabilir. Ayrıca her icracının bir tel keskisine sahip olması gerekir.

 

 10.  Tel değiştirme periyodu bir takım faktörler göz önüne alınarak belirlenmelidir. Sık kullanılan teller doğal olarak çabuk eskir. Ancak teller takıldıktan sonra hiç çalınmasalar bile bir bekleme ömürleri vardır.Nemli iklim bölgelerinde ayda bir tel değiştirilmelidir. , Kuru bölgelerde bu süre daha uzayabilir. El ve parmak temizliğine dikkat edilmesi tel ömrünü uzatır. Özellikle ter tellerin baş düşmanıdır. 

 
 

 
 
 

sazadair © 2006

tasarım:enisali