GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK LÜTİYELERİ Yazdır E-posta
 

Uzunyan Artın (Harutyun) (1845? - ?)

İstanbul'da doğmuştur. Ermeni asıllıdır. Daha ziyade kanun ve tanbur yapımı ile ün kazanmıştır. Ud da yapmıştır. Uzunyan Artin, Kanunlarına belirli bir yazı ve işaret koymamıştır. Göğüs kafeslerinin kendinden oymalı oluşundan ve kenar motiflerinin özelliğinden tanınabilir. Ud etiketi: Artin ve Ohannes Uzunyan Uzunçarşı, Hicri 1291-1292 (1875)(Tanburi Cemil'in kullandığı Tanburun etiketi): Artin Vahe Uzunyan ve Ohannes biraderler Uzunçarşı No 318, Sene 305 (1889) 

Miço (1855-1919)

 "Kulekapılı Miço" adıyla anılan Miço usta İstanbul'da Kulekapısında dünyaya gelmiştir. Rum asıllıdır. 12 yaşlarında iken akrabalarını ziyaret maksadıyla Köstence'ye gitmiş ve orada santur yapmayı öğrenmiştir. Başta Osmanlı sarayına olmak üzere bir çok Santur yapmış ve İstanbul'da ölmüştür. İstanbul Şehir Rehberi ve haritalarında Kulekapısı isimli bir semte rastlanamamıştır. Muhtemelen Yedikule kapısı veya Sulukule kapışı olmalıdır. 

Mihran Keresteciyan (1865-1940)

Niğde'de doğmuştur. Ermeni asıllıdır. İlk mesleği demiryolu gardöftenliğidir. Otuz yaşına kadar bu meslekte çalıştıktan sonda İstanbul'a gelerek Beyazıt'ta Çadırcılar içinde marangozluğa başlamıştır. Yine Beyazıt'ta dükkanı bulunan Lütiye Aziz Mehmet Ef 'den Lütiyeliği öğrenmiş ve başta Ud olmak üzere Kemence, Santur ve Keman da yapmıştır. İstanbul’da Kadıköyü'nde ölmüştür. 

 

İzmitli (1870? - ? )

 

"Küçük İzmitli" diye anılan bu Lütiye Rum asıllı olup asıl adı bilinmediği gibi kesin doğum, ölüm tarihleri ve yeri dahi bilinmemektedir. Elde mevcut 8 kemençeden onun en iyi bir kemence Lütiyesi olduğu kabul edilmektedir. Zamanımızın ünlü Lütiyesi Haldun Menemencioğlu (1912-1972) onun kemence ölçülerini diğer bir kemence ustası olan Baron'un yapıları ile mukayeseli olarak şöyle tespit etmiştir: 

 

 

 Baron İzmitli
Boy410410
En145250
Sap kalınlığı3127
Tekne derinliği3527
Göğüs delikleriBüyükçe Daha küçük
Yapı Kaba ve ihmalkarİtinalı ve zarif
Kapak kalınlığı 6-75-6
Kapak vaziyeti Düze yakın Hafif bombeli

 

Günümüze kalan "İzmitli" Kemençeleri sahipleri

 

1 Ruşen Ferit Kam

1 Ekrem Erdoğru

1 Kamuran Erdoğru

1 Nihat Doğu

1 Kemal Niyazi Seyhun veresesi

1 Turgut Alporal1  ihsan Özgen

1 Etem Ruhi Üngör

  

 
 

 
 
 

sazadair © 2006

tasarım:enisali