GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK LÜTİYELERİ Yazdır E-posta
  

Vasil (1875-1915)

 İstanbul'da doğmuştur. Rum asıllıdır. Ustası Baron'dur. Ud, Lavta, Kemence ve Tanbur yapmıştır. Özellikle Tanburlan çok değer kazanmıştır. Beyaz zemin üzerine baskılı etiket kullanmıştır. İstanbul'da ölmüştür. 

Hasköylü (Mıgırdıç) (1875? - ?)

 İstanbul'da Hasköy'de doğmuştur. Ermeni asıllı Kanun ve Ud yapıcısıdır. Özellikle Kanunları ile ünlüdür. Bazı Kanunlarına işaret olarak burgu tahtasının en üst kısmına Ermenice harflerle gömme olarak "Mıgırdıç" yazışı koymuş ise de bazı kanunlarına (muhtemelen daha eski yapılara) bu işaret yazışım koymamıştır. Ud etiketi: Mıgırdıç Hasköylü Uzunçarşıbaşı, 1905

Ud etiketi: Mıgırdıçtan inşa olunmuştur. Uzunçarşıbaşında No 1907 (Altta Ermenice yazı)

 

Zeron Çakıcıyan (1875? - ?)

 

Biyografisi bilinmiyor. Kemence sanatkarı Kamuran Erdoğru'da bulunan bir kemençede 1905 tarihi ve bu isim yazılıdır.

 

Selim Kutmanı (1876-1942)

Türk musikisi nota yayıncılığında en önde gelen Kutmani kardeşlerin Selim, Tevfik, İskender'in en büyüğü olup diğer kardeşlerden önce İstanbul Beyazıfa gelip Maliye karşısı no. 139 dükkanda nota yayınına başlamış ve bu arada da başta Ud olmak üzere çeşitli çalgılar imal ettirip firma etiketi ile satışa sürmüştür. 

Garabet MIkailyan (1876? - ?)

 Ud etiketi: Garabet Mikailyan Mayıs 1906 

Tevf'ık Kutmam (1880? - ?) 

Şamlı Kutmani kardeşlerin ortancası olan Tevfik Kutmani de Beyazıt Vezneciler No. 51'de "Alatı Musikiye Magazası" adlı işyerinde nota yayınları ile birlikte firma etiketi ile başta Ud ve diğer Türk Musikisi çalgıları -imal ettirerek satış yapmıştır. Ud etiketi: Udçu Tevfik Beyazıt Sultanhamam Sokak No. 2 1320 (1902/1903) 

Arsak Çömlekçiyan (1880-1930)

 İstanbul'da doğmuştur. Ermeni asıllıdır. Udi olup ünlü Kemani Nubar Tekyay'ın babasıdır. Beyazıt Mercan Uzunçarşıbaşı'nda Caferiye hanındaki işyerinde nota yayıncılığma başlangıç tarihi kesin olarak bilinmiyor. Ancak yayınladığı 13 adet fasıl fasikülündeki 9 numaralı Suzinak faslında bulunan 1922 tarihi nazara almdığında yayın başlangıcının 191 Otlara kadar uzandığı tahmin edilebilir.Çömlekçiyan nota yayıncılığı ile birlikte Ud imal ettirerek firması adına satış da yapmıştır. İstanbulda ölmüştür.

 Tahminen yüzyılımızın başlarında yaşamış Ud yapımcılarının, günümüz Lütiyelerinden Teoman Kaya tarafından tesbit edilmiş olan tarihsiz Ud etiketleri kayıtları.

Konyalı Viçen,Kadıköy

Veznedlerde Meşher-i Musiki Udi Sami ve Şerİki Alet Edevat Musiki Magazası Leonidas Yorgo Slancatis: Darüs-saade Nişancada Kumrulu Mescit No. 19 İst.

Topkapılı Kostantin

S. Hristides ve T. Trupenyan Babıali No. 80Selahattin Usta Ayasofya No. 57 İst.

Muhammed Memduh Kocamustafa paşa No. 336 İst.

Udi Manolzade Leon İncesaz imalathanesi Hemevi al atı musikiye ve fürühat tamir olunur.

Şehzadebaşı VeznedlerUdcu Artin Hatun Selamet Pasajı No. 10 Bodrum kat Osmanbey İst.

Muhammet HalilMuhammet (Selanik'te yapılmıştır.)Genç Hammas Esbep Agopyan TokatH. Ohanyan, Çarşıkapı Işıklı Han kat 2 İst

İhvan Nihat, Şam 1900Selim Hubbi, Şam 1900Anton Tabbah, Halep 1901

Garabet Bedrosyan, Şam 1902 

 
 

 
 
 

sazadair © 2006

tasarım:enisali