GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK LÜTİYELERİ Yazdır E-posta

Arsak Köseyan (1884? - ?)

Ud etiketi: Arsak Köseyan Uzunçarşıbaşında No. 400,1915 

Serezli Galip (1884? - ?)

Ud etiketi: Serezli Galip Selanikte Sırrıpaşa Cd. Hacı sokak, 1331 

Karabet Kasnbittazoğlu(1881?-?) 

Ud etiketi: Karabet Kasrıbittazoğlu 2 Mayıs 1330

Murat (Sümbül) Usta (1884-1960) 

Kadıköyü'nde meşhur Murat usta Üsküdar' da dünyaya gelmiştir. Ustası, Manol'un kalfası Üsküdarlı Mustafa ustadır. Ud yapmakla mesleğe başlayan Murat usta pek çok çeşitli çalgılar yapmıştır. Bunlardan Tanbur, Lavta, Keman, Kemence, Viyola, Çello, Viyolonsel ve hatta Mandolin sayılabilir. H. Sadettin Arel'in tasarımladığı (dizayn ettiği) “Kemence Beşlemesi" ni de Murat usta yapmıştır. (Bkz.: H. S. Arelli Kemence Beşlemesi". Musiki Mecmuası, No. 6, Ağ. 1948) İstanbul'da vefat etmiştir.

 

Ud etiketleri:

 

1- Mehmet Murat Sümbüloğlu Altıyol Tramvay durağı Kadıköy (El yazısı ile)

2- Kadıköyünde Altıyol ağzında çalgıcı Murat ustanın imalidir. 2/1/1932 (Diğer çalgılarınada kurşun kalemle el yazısı büyük harfle M harfi yazmıştır.)

Üsküdarlı Mustafa (1885-1935) 

İzmir'de dünyaya gelmiştir. Yirmi yaşlarında İstanbul’a gelerek Manol'un yanına çırak girmiştir. Daha sonra Beyazıt Mercan Uzunçarşıbaşı'nda açtığı dükkanda başta Ud olmak üzere Tanbur ve Lavta da yapmış ise de Udları ile ün kazanmıştır.

 

Ud etiketi: Üsküdarlı Mustafa Usta tarafından Darüssaadet İstanbul Uzunçarşıbaşında Hicri 1321

İskender Kutmani (1886-?) 

Şamlı Kutmani kardeşlerin ortancası olan iskender, ağabeyi Selim’den sonra o da, istanbul'a gelerek Beyazıt'ta açtığı bir dükkanda Üniversite cd. No. 18 (Eski adres: Maliye karşısı No.18) önce nota yayımına ve onunla birlikte de Türk musikisi çalgı aletlerinden başlıca Ud olmak üzere yaptırıp satmaya başlamıştır. Vefatından sonra, birlikte çalıştığı oğlu Ferit fırmayı 1960 lı yılların sonuna kadar aynı yerde devam ettirmiştir.

 

Onnik Zaduryan (1888-1968)

 

Eskişehir’de doğmuştur. Ermeni asıllı nota yayıncısıdır. Camcılık da yaptığı için "Camcı Onnik" diye anılırdı. Beyazıt Maliye karşısı No. 22 adresinde "İstikamet Musiki Mağazası" adıyla açtığı işyerinde 1924 yılından itibaren nota yayıncılığına başlamış ve daha sonra da fırma adına Ud yaptırarak satışa sunmuştur. İstanbul'da ölmüştür.

 

Ud etiketi: Onnik Zadurian (Alat-ı Musikiye Tamirat Mağazası) Beyazıt Maliye karşısında No. (137) 22 (fotoğraflı)

  

 
 

 
 
 

sazadair © 2006

tasarım:enisali