GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK LÜTİYELERİ Yazdır E-posta
  

Galip Sözen (1890? - ?) 

Ud ve tanbur yapımcısı Her ne kadar "Ankaralı Galip usta" diye andırsa da doğum yeri Üsküdarldır 

Cevdet Kozanoğlu (1896-1986) 

İstanbul Kasımpaşa'da doğmuştur. Henüz 11-12 yaşlarrnda iken liKasımpaşa Kulaksız Musiki Mektebi"nde Santuri Ziya Beyiden aldığı musiki derslerindeki gösterdiği başarı üzerine onu ud hocası Ali Selahi beye devretmiş ve 'böylece Ud öğrenmiştir. Askerliğini ı. Dünya Savaşı sırasında (1915) "Salıra Topçu Mektebi"nde marangoz ustabaşısı olarak yaptıktan sonra çalgı yapımına başlamıştır. Ud, Tanbur, Kemencçe yapmıştır. Çeşitli lokal ve gazinolarda udi olarak çalıştıktan sonra ilk açılan ist. Büyük Postahane üzerindeki Radyo da (1926) daha sonra da Ankara Radyosu'nda uzun yıllar (1938-1954) udi ve yönetici olarak çalışmıştır. Ud yapımında yenilik olarak sırtları bombesiz, düz udlar yapmış ise de yaygınlık bulmamıştır. (Daha fazla bilgi için Bkz.: Cevdet Kozanoğlu, liRadyo Hatıralarım" Basıma Haz.: Dr. M. Nazmi Özalp)

 

Levon Boğosyan Gözenoğlu (1900-1979)

Diyarbakır'da doğmuştur. Ermeni asıllıdır. Ud ve keman yapmıştır. Dükkanı, Beyazıt Uzunçarşı cd. No.20. Lütiyeliği; babalığı Kirkor Kahya'dan öğrenmiştir. 

Onnlk Garifyan (Küçüküner) (1900-?)

Selanik'te doğmuştur. Ermeni asıllıdır. Önce ağabeyi Mıgırdıç'tan ud yapmayı öğrenmiş sonradan lütiyeliği Kirkor Kahya'dan öğrenmiştir. Beyazıt Mercan cd. Caferiye handaki

atölyesinde Ud, Tanbur, Kanunldan başka Keman, Gitar, Banço vs. gibi çalgılar da yapmıştır. Özellikle ud, tanbur ve kanunları çok değerli addedilmektedir. İstanbul'da ölmüştür.

Bahriyeli Hacı Bey (1900?-?)

 Ud etiketi: Balıriyeli Hacı Bey, 1926 

Haçik Aramyan (1900?-?)

 Ud etiketi: Haçik Aramyan Çarşıkapı Beyazıt cd. No. 103 İstanbul, 1927 

Udçu Rıza (1900?-?) 

Ud etiketi: Udçu Rıza mamulatı Aksaray Sineklibakkal şok. 8. 8.1926 

Mustafa Sazer (1903 ?-1981) 

Çanakkale Karabiga'da doğmuştur. Kayseri, Bursa gibi yerlerde bulunduktan sonra son olarak İzmit'te çalışmakta idi, Saime hanımla evliliğinden Sedat, Selma, Berna adalarında 4 evladı olmuştur. Kemence, Tambur ve Ud yapıcısı idi. 

 
 

 
 
 

sazadair © 2006

tasarım:enisali