Yazdır E-posta
 

 

6. Kaynakça  

1. Ak A.Ş., “Türk Musikisi Tarihi”, Akçağ Yayınları, 2000, Ankara 

  2. Attali J., “Gürültüden Müziğe-Müziğin Ekonomi-Politiği Üzerine”, Ayrıntı Yayınları-Sanat ve Kuram Dizisi, İstanbul, 2005.  

 3. Barry P, “The transmission of Folk Song”, Nettl B.’nin“The Study of Ethnomusicology-Twenty-nine issues and concepts” içinde, University of İllinois Press, 1983, USA.  

4. Behar C., “ Aşk Olmayınca Meşk Olmaz”, Yapı Kredi Yayınları, 1996, İstanbul.  

5. Behar C., “Musikiden Müziğe-Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik”, Yapı Kredi Yayınları, 2005, İstanbul.  

6. Belge M., “Osmanlı’da Kurumlar ve Kültür”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, İstanbul.  

7. Bohlman P.V., “The Study of Folk Music in the Modern World”, İndiana University Press, 1988, USA.  

8. Can C., “XV. Yüzyıl Türk Musikisi Nazariyatı”, Doktora Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, 2001, İstanbul.  

 9. Çerkez B., “Muzıka-yı Humayun”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknil Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalı Musiki Sanat Dalı Türk Sanat Müziği Alanı, İstanbul, 1995.  

10. Erol L., “Anadolu Tarihsel Müzik Kültürü Birikiminin AB Süreci İçin Anlamı”, SCA Müzik Vakfı, 21.yy başında Türkiye’de Müzik Sempozyumu, Sevda-Cenap And Vakfı Yayınları, 2002, Ankara.  

11. Gazimihal M.R., “Türk Askeri Muzıkaları Tarihi”, Maarif Basımevi, 1955, İstanbul.  

12. Gökalp Z., “Türkçülüğün Esasları”, Başbk. Kül. Müst. Kül. Yay., 2.Baskı, 1972, İstanbul.    

13. Güray C.,”Makam Yapılarını Yansıtan Bir Model İçin Yapay Zeka Tekniklerinin Kullanımı”, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Müzik Bilimi Yüksek Lisans Programı (sürüyor), 2005, Ankara. 

14. İnalcık H., “Doğu-Batı-Makaleler I”, Doğubatı Yaryınları, 2005, Ankara.  

15. Judetz E.P., “Türk Musiki Kültürünün Anlamları”, Çev. Bülent Aksoy, Pan Yayıncılık, 1996, İstanbul.  

16. Kahyaoğlu O., “Caz ve Ötesi”, Everest Yayınları, 2003, İstanbul.  

17. Kaplan A., “Kültürel Müzikoloji”, Bağlam Yayınları Araştırma Dizisi-Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul, 2005.   

18. Katoğlu M., “Türkiye Tarihi-4: Çağdaş Türkiye(1908-1980)”, Öztürk O.M.’nin “Türkiye’de Yaşanan Modernleşme Süreci ve Anadolu Yerel Müzikleri”, içinde, SCA Müzik Vakfı, 21.yy başında Türkiye’de Müzik Sempozyumu, Sevda-Cenap And Vakfı Yayınları, 2002, Ankara.

 

 

   

 

 
 

 
 
 

sazadair © 2006

tasarım:enisali